Sản phẩm

358 sản phẩm
 • Trung tâm gia công ngang Mycenter-HX1250i

  Trung tâm gia công ngang Mycenter-HX1250i

  Model: Mycenter-HX1250i

  Băng dẫn hướng dạng hộp kết hợp với sử dụng vật liệu đúc cao cấp Meehanite cho độ chính xác và độ bền cao. Độ chính xác vị trí: ±0.002 mm/ toàn hành trình, độ chính xác lặp lại: ±0.001 mm.
 • Trung tâm gia công ngang Mycenter-HX1000i

  Trung tâm gia công ngang Mycenter-HX1000i

  Model: Mycenter-HX1000i

  Băng dẫn hướng dạng hộp kết hợp với sử dụng vật liệu đúc cao cấp Meehanite cho độ chính xác và độ bền cao. Độ chính xác vị trí: ±0.002 mm/ toàn hành trình, độ chính xác lặp lại: ±0.001 mm.
 • Trung tâm gia công ngang Mycenter-HX500iTGA

  Trung tâm gia công ngang Mycenter-HX500iTGA

  Model: Mycenter-HX500iTGA

  Vật liệu sử dụng chế tạo máy là Meehanite với băng dẫn hướng dạng hộp (box ways). Trung tâm gia công 4 trục hoàn toàn với bàn máy xoay độ chính xác cao.
 • Trung tâm gia công ngang Mycenter-HX400iFTGA

  Trung tâm gia công ngang Mycenter-HX400iFTGA

  Model: Mycenter-HX400iFTGA

  Vật liệu sử dụng chế tạo máy là Meehanite với băng dẫn hướng dạng hộp (box ways). Trung tâm gia công 4 trục hoàn toàn với bàn máy xoay độ chính xác cao.
 • Trung tâm gia công đứng Mycenter-3XG “Sparkchanger”

  Trung tâm gia công đứng Mycenter-3XG “Sparkchanger”

  Model: Mycenter-3XG “Sparkchanger”

  Máy được tổ hợp 2 pallet có thể quay 180 độ, nâng cao năng suất gia công. Là lựa chọn lý tưởng cho gia công khuôn mẫu chính xác cao và phụ tùng phụ kiện cơ khí chính xác cao.
 • Trung tâm gia công đứng Mycenter-4XD#50

  Trung tâm gia công đứng Mycenter-4XD#50

  Model: Mycenter-4XD#50

  Bàn làm việc kích thước 1,270 x 640 mm và hành trình máy 1,100 x 610 x 610 mm là một cải tiến độc đáo đánh bại các đối thủ khác về khả năng máy và hành trình máy. Băng máy dạng hộp (box guide way) được chế tạo độc đáo 4 máng trượt riêng biệt cho độ cứng vững tối ưu.
 • Trung tâm gia công đứng Mycenter-4XD#40

  Trung tâm gia công đứng Mycenter-4XD#40

  Model: Mycenter-4XD#40

  Bàn làm việc kích thước 1,270 x 640 mm và hành trình máy 1,100 x 610 x 610 mm là một cải tiến độc đáo đánh bại các đối thủ khác về khả năng máy và hành trình máy. Băng máy dạng hộp (box guide way) được chế tạo độc đáo 4 máng trượt riêng biệt cho độ cứng vững tối ưu.
 • Trung tâm gia công đứng Mycenter-4XiD

  Trung tâm gia công đứng Mycenter-4XiD

  Model: Mycenter-4XiD

  Khả năng lưu trữ dao là 40 cái- tiêu chuẩn trên máy. Không gian gia công là lớn đối với một thế kế nhỏ gọn như thế này. Vật liệu chế tạo kiểm soát chặt chẽ và sử dụng vật liệu Meehanite cho chế tạo khung máy chữ C.
 • Trung tâm gia công đứng Mycenter-3XD

  Trung tâm gia công đứng Mycenter-3XD

  Model: Mycenter-3XD

  Là lựa chọn lý tưởng cho gia công chi tiết, khuôn mẫu vừa và nhỏ. Không gian làm việc là rất lớn đối với việc thiết kế một máy cỡ nhỏ. Vật liệu chế tạo kiểm soát chặt chẽ và sử dụng vật liệu Meehanite cho chế tạo khung máy chữ C.
 • Trung tâm gia công đứng Mycenter-2XD "Sparkchanger"

  Trung tâm gia công đứng Mycenter-2XD "Sparkchanger"

  Model: Mycenter-2XD "Sparkchanger"

  Là lựa chọn lý tưởng cho gia công chi tiết, khuôn mẫu vừa và nhỏ. Tiêu chuẩn theo máy là 2 trạm pallet xoay 180 độ. Thiết kế nhỏ gọn. Vật liệu chế tạo kiểm soát chặt chẽ và sử dụng vật liệu Meehanite cho chế tạo khung máy chữ C.
 • Trung tâm gia công đứng Mycenter-7X#50

  Trung tâm gia công đứng Mycenter-7X#50

  Model: Mycenter-7X#50

  Là lựa chọn lý tưởng cho gia công khuôn mẫu và phụ tùng phụ kiện cơ khí cỡ lớn. Độ chính xác vị trí: ±0.002 mm/ toàn hành trình, độ chính xác lặp lại: ±0.001 mm.
 • Thiết bị gia công đứng Mycenter-7X#40

  Thiết bị gia công đứng Mycenter-7X#40

  Model: Mycenter-7X#40

    Là lựa chọn lý tưởng cho gia công khuôn mẫu và phụ tùng phụ kiện cơ khí cỡ lớn. Độ chính xác vị trí: ±0.002 mm/ toàn hành trình, độ chính xác lặp lại: ±0.001 mm.
 • Trung tâm gia công đứng Mycenter-4XiF#50

  Trung tâm gia công đứng Mycenter-4XiF#50

  Model: Mycenter-4XiF#50

  Là lựa chọn lý tưởng cho gia công khuôn mẫu và phụ tùng phụ kiện cơ khí cỡ lớn. Độ chính xác vị trí: ±0.002 mm/ toàn hành trình, độ chính xác lặp lại: ±0.001 mm.
 • Trung tâm gia công đứng Mycenter-4XiF#40

  Trung tâm gia công đứng Mycenter-4XiF#40

  Model: Mycenter-4XiF#40

  Là lựa chọn lý tưởng cho gia công khuôn mẫu và phụ tùng phụ kiện cơ khí cỡ lớn. Độ chính xác vị trí: ±0.002 mm/ toàn hành trình, độ chính xác lặp lại: ±0.001 mm.
 • Trung tâm gia công đứng Mycenter-3XiF “Sparkchanger”

  Trung tâm gia công đứng Mycenter-3XiF “Sparkchanger”

  Model: Mycenter-3XiF “Sparkchanger”

  Máy được tổ hợp 2 pallet có thể quay 180 độ để đáp ứng cho yêu cầu sản xuất cao, hạn chế thấp nhất thời gian dừng máy để lắp phôi liệu. Hệ thống giải nhiệt cho trục chính được tích hợp sẵn trên máy. Độ chính xác vị trí: ±0.002 mm/ toàn hành trình, độ chính xác lặp lại: ±0.001 mm.
 • Trung tâm gia công đứng Mycenter-3XiG “Sparkchanger”

  Trung tâm gia công đứng Mycenter-3XiG “Sparkchanger”

  Model: Mycenter-3XiG “Sparkchanger”

  Tăng cường khả năng điều khiển tốt nhất với bộ điều khiển Arumatik-Mi. Là lựa chọn lý tưởng cho gia công khuôn mẫu chính xác cao và phụ tùng phụ kiện cơ khí chính xác cao.
 • Trung tâm gia công đứng Mycenter-3XiG

  Trung tâm gia công đứng Mycenter-3XiG

  Model: Mycenter-3XiG

  Tăng cường khả năng điều khiển tốt nhất với bộ điều khiển Arumatik-Mi. Là lựa chọn lý tưởng cho gia công khuôn mẫu chính xác cao và phụ tùng phụ kiện cơ khí chính xác cao. Độ chính xác vị trí: ±0.002 mm/ toàn hành trình, độ chính xác lặp lại: ±0.001 mm.
 • Trung tâm gia công đứng Mycenter-3XG

  Trung tâm gia công đứng Mycenter-3XG

  Model: Mycenter-3XG

  Tăng cường khả năng điều khiển tốt nhất với bộ điều khiển Arumatik-Mi. Là lựa chọn lý tưởng cho gia công khuôn mẫu chính xác cao và phụ tùng phụ kiện cơ khí chính xác cao. Độ chính xác vị trí: ±0.002 mm/ toàn hành trình, độ chính xác lặp lại: ±0.001 mm.
 • Thiết bị gia công cơ khí
  CLEAR
 • Thiết bị đo lường ngành điện
  CLEAR
 • Thiết bị Công nghiệp
  CLEAR