Dịch vụ cho thuê máy đo Viba, máy hàn quang, máy đo quang

Danh mục thiết bị cho thuê dịch vụ đo kiểm mạng Viễn thông : 

- Máy hàn sợi quang 
- Máy đo OTDR
- Kẹp phát hiện sợi quang 

- Bút soi dây nhẩy quang
- Bút soi đầu connector
- Máy phát công suất quang  
- Máy đo công suất quang
- Máy đo E1/ Datacom tester
- Máy đo cáp đồng TDR

- Máy đo CCTV

- Máy đo IP

- Máy đo mạng LAN