Dự án Thủy điện SeSan 3A


Dự án: Thủy điện Sesan 3A
Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt, TNHC thiết bị thông tin Scada Nhà máy Thủy điện Sesan 3A
Công suất (MW) 108 MW
Năm:  2016

 


Bài viết khác

Trạm 220KV Than Uyên

Trạm 220KV Than Uyên

Cung cấp thiết bị truyền dẫn thông tin và thiết bị đầu cuối phục vụ kênh truyền Scada
Nhà máy Nhiệt Điện Mông Dương II

Nhà máy Nhiệt Điện Mông Dương II

Cung cấp thiết bị thông tin Scada Nhà máy Nhiệt Điện Mông Dương II
Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 1

Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 1

Cung cấp, lắp đặt, TNHC thiết bị thông tin Scada tại Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 1
Dự án TBA 500KV

Dự án TBA 500KV

Cung cấp thiết bị truyền dẫn thông tin phục vụ kết nối Scada trạm 500KV Pleiku 2
Trang trại Phong điện Tây Nguyên

Trang trại Phong điện Tây Nguyên

Dự án Trang trại Phong điện Tây Nguyên. ốc độ gió trung bình: 7.0 – 7.6 m/s, một trong những vị trí có tốc độ gió tốt nhất Việt Nam - theo đánh giá của General...
Dự án Thủy điện Thượng Kontum

Dự án Thủy điện Thượng Kontum

Cung cấp, lắp đặt, TNHC thiết bị thông tin Scada Nhà máy Thủy điện Thương Kontum. Thủy điện Thượng Kon Tum có công suất 220 MW với 2 tổ máy, khởi công tháng 9/2009. Đường...
Dự án Thủy điện Dakmi 2

Dự án Thủy điện Dakmi 2

Cung cấp, lắp đặt, TNHC thiết bị thông tin Scada Nhà máy Thủy điện Dakmi 2.
Nhà máy Thủy điện Xekaman 1 (Laos) (290MW)

Nhà máy Thủy điện Xekaman 1 (Laos) (290MW)

Cung cấp, lắp đặt và các dịch vụ kỹ thuật hệ thống thông tin Scada Nhà máy Thủy điện Xekaman 1 (Laos) (290MW)